פרמהבסט | Pharmabest - מדיניות האיכות
מפיצת מוצרי

מדיניות האיכות

  • הנהלת פרמהבסט ("הארגון") רואה הזדמנות בצורך לתת מענה לסביבה הגלובאלית המשתנה ועל כן החליטה ליישם את מערכת ניהול האיכות על פי דרישות תקן ת"י ISO 9001:2015.
  • הנהלת הארגון מתחייבת לעמוד בכל הדרישות התחיקתיות המתחייבות מתחום עיסוקו של הארגון תוך שימת לב  לדרישות לקוח ומחזיקי עניין.
  • ההנהלה תבטיח יישום תהליך של שיפור מתמיד המתבסס על קביעה תקופתית של מטרות ויעדים בתחומי האיכות והתפעול במטרה להבטיח את שביעות רצון לקוחותיה ולתת מענה מיטבי לצרכיהם וציפיותיהם.
  •  חשיבה מבוססת סיכונים תנחה את ההנהלה ובהתאמה יקבעו בקרות מונעות כדי למזער השפעות שליליות וכן ייעשה שימוש מרבי בהזדמנויות כאשר אלה מופיעות.
  • מערכת ניהול האיכות בארגון תיסקר תקופתית על מנת לוודא את מידת עדכונה, האפקטיביות שלה בהשגת מטרות ההנהלה ומידת יישומה והטמעתה בכל דרגי הארגון ועובדיה.
 
חברת פרמהבסט   |   טלפון: 03-9256745   |   דוא"ל: customerservice@pharmabest.biz   |   כתובת: רחוב אריה שנקר 14, פתח תקוה
‫ ‬